TARIFES JUNTA EXTREMADURA

Descuento extremadura ITV Itevebasa

Bonificació de la Junta d’Extremadura segons la Llei 6/2022, de 30 de desembre i Decret-Llei 1/2023, d’11 d’ener.

TARIFA INSPECCIONS PERIÒDIQUES (simplificada)
Les tarifes de la taula següent no inclouen l’I.V.A. (21%) i la taxa per anotació de la inspecció a la DGT (4,18 €).

Vehicles lleugers (MTMA <= 3.500 kg)
i vehicles agrícoles

Inspecció periòdica 29,98€

Motocicletes i ciclomotors

Inspecció periòdica 21,98€

Vehicles pesants (MTMA > 3.500 kg)

Inspecció periòdica  50,24€

En el cas d’haver de realitzar una 2a Inspecció per esmena de deficiències, a la mateixa estació on va realitzar la primera o en una altra gestionada per Itevebasa, no s’abonarà cap tarifa, per a 3a Inspecció o successives la tarifa a abonar serà de 6,93 € per a tots els vehicles lleugers i agrícoles o de 9,83 € per a vehicles pesants. Si per contra prové de qualsevol altra estació del territori espanyol, ha d’abonar la tarifa com si fos una primera inspecció.

Per conèixer la tarifa d’altres vehicles o serveis cliqueu AQUÍ o truqueu al 924 666 888.

Guanya temps!