Has de saber2021-11-17T16:26:16+00:00

HAS DE SABER

Periodicitats2021-11-17T16:25:02+00:00

Motocicletes, vehicles de 3 rodes, quadricicles, quads, ciclomotors de 3 rodes i quadricicles lleugers

1a Inspecció
Abans del 4t any

Següents inspeccions
> 4 anys biennal

Ciclomotors de 2 rodes

1a Inspecció
Abans del 3r any

Següents inspeccions
> 3 anys biennal

Turismes, autocaravanes i vehicles habitatge

1a Inspecció
Abans del 4t any

Següents inspeccions
10 anys biennal
> 10 anys anual

Transport de mercaderies MMA ≤ 3500 kg

1a Inspecció
Abans del 2n any

Següents inspeccions
entre 2 i 6 anys biennal
entre 6 i 10 anys anual
> 10 anys semestral

Transport de mercaderies MMA ≥ 3500 kg

1a Inspecció
Abans del 1r any

Següents inspeccions
fins als 10 anys anual
> 10 anys semestral

Vehicles agrícoles (excepte motocultors)

1a Inspecció
Abans del 8è any

Següents inspeccions
entre 8 i 16 anys biennal
> 16 anys anual

Autobusos > 10 places inclòs el conductor

1a Inspecció
Abans del 1r any

Següents inspeccions
fins als 5 anys anual
> 5 anys semestral

Ambulàncies, transport escolar fins a 9 places (inclòs conductor)

1a Inspecció
Abans del 1r any

Següents inspeccions
fins a 5 anys anual
> 5 anys semestral

Caravanes remolcades MMA > 750 kg

1a Inspecció
Abans del 6è any

Següents inspeccions
> 6 anys biennal

Lloguer amb conductor o sense i d’escola de conductors (fins a 9 places – incloses motos, vehicles de 3 rodes, quadricicles…)

1a Inspecció
Abans del 2n any

Següents inspeccions
entre 2 i 5 anys anual
> 5 anys semestral

Vehicles especials d’obres i serveis (si velocitat per construcció ≥ 25 km/h)

1a Inspecció
Abans del 4t any

Següents inspeccions
entre 4 i 10 anys biennal
> 10 anys anual

Estacions transformadores, maquinària de circ o fires recreatives ambulants

1a Inspecció
Abans del 4t any

Següents inspeccions
entre 4 i 6 anys biennal
> 6 anys anual

Documentació2021-11-17T16:25:06+00:00

Targeta d’inspecció tècnica:

Tarjeta itv nueva

(Targeta ITV nova)

(Targeta ITV electrònica)

Acreditació de l’assegurança obligatòria (recomanada)

Permís de circulació:

ATP:

En el caso de transporte de mercancías perecederas, aportar ATP.

ADR:

En el caso de transporte de mercancías peligrosas, aportar ADR.

Tipus d’inspecció2021-11-17T16:25:09+00:00
 • Periòdiques

 • Prèvies a la matriculació

 • Legalització de reformes importants

 • Prèvies al canvi de destinació i de classificació

 • Emissió de duplicats de la TIT

 • Voluntàries

 • Requerides al titular per un Org. competent

 • Vehicles accidentats

 • Pesatge

 • Comprovació sonora de vehicles (Com.Valenciana)

 • Verificació d’aparells taxímetres (Com. Valenciana)

Procés2021-11-17T16:25:12+00:00
1. Sol·licitud de servei

Adreceu-vos a recepció i indiqueu a l’administratiu el servei/s que voleu realitzar.

Formes de pagament: Efectiu o targeta a la pròpia estació.

Un cop registrat, us indicaran on heu de situar el vostre vehicle.

2. Realització del servei

El Mecànic Inspector realitzarà les proves pertinents dacord amb el servei/s sol·licitat/s.

3. Finalització del servei

Se us informarà sobre el resultat obtingut de les proves realitzades, fent-li lliurament de la documentació segons escaigui. Recordeu que tot el personal d’Itv Vega baixa està al vostre servei i us atendrà amablement davant qualsevol qüestió o dubte que pugui tenir.

Punts de comprovació2021-11-17T16:25:15+00:00

Identificació del vehicle

Condicionament exterior, carrosseria i xassís

Condicionament interior

Enllumenat i senyalització

Emissions contaminants

Frens

Eixos, rodes, pneumàtics i suspensió

Motor i transmissió

Altres i reformes no legalitzades

Guanya temps!

Go to Top